Rechtsgebieden

Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht regelt de sociale voorzieningen en sociale verzekeringen waarop mensen in Nederland aanspraak kunnen maken.

Onder de wetgeving inzake de sociale voorzieningen vallen onder andere:

 • de Participatiewet (Pw)
 • de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • de Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
 • de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten (WAJONG)
 • de Toeslagenwet (TW)

Onder volksverzekeringswetgeving vallen onder andere:

 • Arbeidsongeschiktheidswetgeving (ZW, WAO/WIA)
 • de Werkloosheidswet (WW)
 • de Algemene ouderdomswet (AOW)
 • de Algemene nabestaande wet (ANW)

Bij Brauer advocaten werken advocaten met gespecialiseerde kennis en ervaring op dit rechtsgebied.

Krijgt u een beslissing over een uitkering waarmee u het niet eens bent, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een van onze advocaten. Mocht u het niet eens zijn met een besluit van een bestuursorgaan, dan kan daartegen bezwaar worden gemaakt. Als u het oneens bent met de beslissing op bezwaar, kan daartegen beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep.

Als bijvoorbeeld gemeenten of het UWV een uitkeringsaanvraag afwijzen, uitkeringen intrekken of terugvorderen, maatregelen of boetes opleggen, kunnen wij u op een deskundige wijze adviseren en bijstaan in uw bestuursrechtelijke procedure(s).  

Personen- en Familierecht

Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied. In het kort is het personen-en familierecht het rechtsgebied dat regels bevat over de juridische status van natuurlijke personen. Zo vind je binnen dit rechtsgebied regels over onder andere echtscheiding, afstamming en ouderlijk gezag. Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag bij zaken met betrekking tot:

 • Echtscheiding
 • Verbreking samenwoning
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Boedelscheiding
 • Alimentatie
 • Omgang/ zorgregeling minderjarigen
 • Gezag
 • Vaststelling c.q. ontkenning vaderschap
 • Verzoek vervangende toestemming

Ook voor zaken over kinderbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing) kunt u bij ons terecht.